Smelteri

Smeltning foretages i 4 stk. induktionsovne af mærket Inductotherm samt i 2 stk. El- ovn for aluminium af mærket Nabertherm. Alle metaller afgasses og aluminium spules med argon.

Støberi / formeri

Formene produceres enten på Triton Furananlæg eller på Heinrich-Wagner-Sinto formmaskine med kassedimension 450 x 600 mm. Specialopgaver kan ligeledes løses med traditionel håndformning i natur- eller furansand.

Kernemageri

Maskinfremstilling af kulsyrekerner foretages på 2 stk. kerneskydere af mærket Omega & Disa. Større kerner fremstilles på Fordath Mavermix furanblander.

Renseri

Hjørnestenen her er en Pangborn-slyngrenser med en kapacitet på 1500 x 1000 x 1000 mm Herudover rådes der over alt lige fra lufthåndværktøj til bånd-pudsere, -slibere, -save samt pudse- og slibemaskiner.

Kvalitetskontrol

Vacumimprægnering på Maldaner-anlæg.
Ultralydsmåling af godstykkelser.
Trykprøvning med vand og luft.
Spektralanalyser med Oxford spectrometer.

Maskinbearbejdning

På vor egen maskinfabrik råder vi over ca. 20 bearbejdningsmaskiner, heraf både CNC-drejecentre og CNC-fræsecentre, hvor vi er i stand til at bearbejde støbegodset umiddelbart efter støbning og derved reducere leveringstiden og minimere levering af fejlstøbte emner.

Miljø

NYMETAL var det første metalstøberi der fik Miljøgodkendelse og i samarbejde med de offentlige miljømyndigheder kontrolleres både internt og eksternt miljø jævnligt.